Tänk på att:

Du som färdas på Gusturleden tänk på att:

 • rida/cykla/gå  på leden, aldrig på odlad mark eller i
  skogsplanteringar.
 • rida i lugnt tempo i närheten av bebyggelse. Sitt av och
  sparka undan eventuell spillning.
 • bara elda vid iordningsställd eldstad. Förvissa dej om
  att elden är ordentligt släckt när du rider / cyklar / vandrar
  vidare.
 • avstå helt från att elda under sommarens torrperioder, då
  brandfaran är stor.
 • ta med skräpet efter matsäcken hem.
 • hästens hovar medför en viss nötning i markerna - skritta
  vid känsligt underlag.
 • rida i mitten eller på vägrenen på skogsbilvägar, d.v.s. utanför
  hjulspåren.
 • inte rida i markerade eller uppåkta skidspår.

Vi har fått ett förtroende

Genom flera års arbete av en handfull rid- och naturentusiaster kan vi erbjuda en cirka fyra mil lång rid- och vandringsled. En led som går i ett historiskt intressant område väster om Sundsvall.

Tack vare att välvilliga markägare upplåtit sin mark att nyttjas av allmänheten, har det blivit möjligt. Vi har fått förtroendet att färdas över deras marker. Därför är det var och ens skyldighet att leva upp till detta förtroende.